kraagemblemen.jpg

Mars et Historia, de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie, richt zich op een zo breed mogelijke wijze op de militaire geschiedenis van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen.

Binnen de vereniging is er aandacht voor eenieder die lid en geïnteresseerd is in bijvoorbeeld een bepaalde periode zoals de Napoleontische tijd of één der beide wereldoorlogen, of juist specifiekere onderwerpen zoals de koloniale krijgsgeschiedenis en/of het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, de maritieme geschiedenis in het algemeen of bijvoorbeeld alleen die van het korps mariniers.

Mars et Historia is ook een vereniging voor diegenen die militaria verzamelen, zoals emblemen, onderscheidingen en uniformen. Daarnaast biedt de vereniging ook plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in militaire voertuigen en -schepen.

Mars et Historia is er voor iedereen die geïnteresseerd is in militaire historie in de breedste zin.

Om haar doelstellingen te realiseren geeft Mars et Historia o.a. het gelijknamige kwartaalblad Mars et Historia uit en organiseert de vereniging jaarlijks verschillende activiteiten, zoals themadagen en excursies. Daarnaast is de vereniging ook actief op het internet met een website om de leden en allen die geïnteresseerd zijn, op de hoogte te houden over allerlei ontwikkelingen en nieuwswaardige onderwerpen op het gebied van de (Nederlandse) militaire historie.

De vereniging Mars et Historia is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968 no. 50.

Ereleden

M. Botma †, drs. B.G.J. Elias, F.J. van Lier †, H. Muller †, drs. J. Nuis, mr. W. Zaagman.

Lid van verdienste

T.L.D. Postma

Ontwerp Lex Tempelman (Tempelman Illustratieve Producties)