vaandels.jpg

De volgende studie geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de inzet van de postduif in de geschiedenis van het Nederlandse leger, zowel in Europa als het voormalige Nederlands-Indië.

Het artikel is geschreven door majoor b.d. P. Yska voor het Museum Verbindingsdienst en getiteld: De postduif als militair verbindingsmiddel in Nederland en Indië.

Rob Wolters

Willem Plink heeft onlangs voor Mars & Historia een zeer lezenswaardig artikel geschreven over het gebruik van vaandels In 1815. Hierin beschrijft hij de bewaard gebleven vaandels. Behalve het vaandel van het Belgische bataljon jagers No. 36, zijn diverse vaandels van compagnieën vrijwillige jagers bewaard gebleven, zoals het vaandel van de Utrechtse Vrijwillige Jagers en een beschrijving van dat der Leidse. Bovendien is er het fanion van de Friese Vrijwillige Jagers. Een bijzonder geval is echter het vaandel met op de ene zijde het nummer 27 in een hoorn en op de andere zijde het motto: “AAN KONING EN VADERLAND GEWIJD”. Dit lijkt net als het bovengenoemde Belgische vaandel daadwerkelijk een bataljonsvaandel te zijn geweest.

(Foto Sander van der Ster - lid re-enactmentgroep 27e Bataljon Jagers)

Edwin Groot

Op 28 oktober 2015 vond in de Groninger Archieven een lezingenavond plaats over de Slag bij Noordhorn die plaats vond op 30 september 1581. Deze slag werd op 29 en 30 augustus 2015 nagespeeld, waarover wij al eerder hebben bericht.

Erwin Muilwijk

In de zomer van 2015 is er een speciaal project gestart om voorafgaande aan de heropening van de gerestaureerde hoeve Hougoumont, op het slagveld van Waterloo, alhier te beginnen met archeologische opgravingen. Deze werkzaamheden zijn beter bekend onder de internationale term van battlefield archeology, en zijn vooralsnog niet afgerond. Het project rondom de hoeve Hougoumont zelf staat bekend onder de naam Waterloo Uncovered en is grotendeels een Belgisch-Brits initiatief, in samenwerking met verschillende andere partijen waaronder archeologie studenten van de Universiteit van Utrecht.

Martijn Wink

Tijdens archiefonderzoek naar een heel ander onderwerp stuitte dhr. Wink, lid van onze vereniging, plotseling op een aantal geheel onbekende originele afbeeldingen van laat 18e eeuwse cavalerie troepen van de Verenigde Oostindische Compagnie. De illustratie stijl van de hieronder afgebeelde uniformen doet denken aan zoals andere illustratoren destijds ook soldaten afbeelden, waarmee blijkt dat men elkaars stijl kopieerde.

De afbeeldingen vormen dan ook een bijzondere aanvulling op Van Hoof's Nederlandse militaire uniformen 1752-1800, welke in 2011 werd uitgegeven.