vliegtuigen.jpg

Voor een zo compleet en gedetailleerd mogelijk overzicht van de inzet van de Nederlandse artillerie in de Grebbelinie gedurende de meidagen van 1940, verwijzen wij graag naar de tweedelige studie van dhr. Dr. C.J. Ruissen uit 2005 en 2006. Deze zijn beschikbaar via de enorm informatieve website De slag om de Grebbeberg en de Betuwestelling in mei 1940. Hieronder geven wij de directe weblinks:

Artillerie mei 1940, de krijgsverrichtingen en achtergronden. Deel 1. Grebbelinie Zuid.

Artillerie mei 1940, de krijgsverrichtingen en achtergronden. Deel 2. Grebbelinie Noord.

 

Stuk 7-Veld. (Foto ontleend aan website 41e Afdeling Veldartillerie)

 

Wat waren de operationele kwaliteiten van de Nederlandse luchtmacht in de jaren tussen beide wereldoorlogen? Wat was haar samenwerkende rol met het veldleger?

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar de onderlinge oefeningen die destijds werden gehouden, komt een beeld naar voren dat de luchtmacht voldoende was voorbereid volgens de vastgestelde maatstaven.

Dit alles komt aan de orde in de masterscriptie van dhr. A. Tjallema (Universiteit van Amsterdam, 2015), getiteld:

Mayday: Operationele Kwaliteit. Onderzoek naar de operationele kwaliteit van de Luchtvaartafdeeling (LVA) in dienst van het Veldleger 1920-1935.

Fokker D.XXI (replica Nationaal Militair Museum)

De ontwikkeling van nieuwe handboeken voor infanterietactieken na de Eerste Wereldoorlog laat zien dat er ook binnen de Nederlandse strijkkrachten sprake was van vernieuwingen. Er bleven gedurende het Interbellum vele nieuwe voorschriften en gevechtshandleidingen volgen. 

Hoe sloten deze nieuwe concepten echter aan bij een krijgsmacht die in de jaren 30 te maken kreeg met almaar toenemende bezuinigingen, of hoe sloten deze concepten aan bij de werkelijkheid van het bestaande (veld)leger? De nieuwe handboeken spraken van een offensief ingestelde geest voor het leger, maar de werkelijkheid laat zien dat de plaatsing van het veldleger in de hoofdstelling van de Grebbelinie juist een defensief karakter had. Bovendien bleek bij herhalingsoefeningen in de jaren 30 en de grote manoeuvres uit 1936, dat de nieuwe infanterietactieken ver vooruit liepen of de parate staat waarin het leger verkeerde. Er was zelfs sprake van een groot gat, welke niet op korte termijn gedicht zou kunnen worden.

Hoog tijd voor een diepere blik, middels een andere studie welke we hier aanbieden. Lees verder...

Het dagboek van soldaat Leo van den Hombergh verteld het bijzondere verhaal hoe hij en vele van zijn kameraden na het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, zich eerst verweren tegen de Duitse troepen, om vervolgens via een lange tocht over Zeeland en door België, uiteindelijk in juni aan te komen in Engeland.

Duitse troepen rukken op bij Oeffelt op 10 mei 1940 (Foto ontleend van website Gennep Nu)

In zijn eindscriptie voor de masteropleiding (Universiteit van Utrecht, 2012) plaatst zijn zoon dhr. G.T.M. van den Hombergh de belevenissen in een groter perspectief, zoals hijzelf aangeeft:

De strijd om de Grebbelinie gedurende de meidagen van 1940 heeft al ruime aandacht gekregen de afgelopen decennia, en dan vooral vanuit het perspectief van de infanterie en artillerie.

Minder aandacht kreeg zelfs het aandeel van de luchtmacht in haar specifieke rol en bijdragen boven deze belangrijke gevechtslinie. De luchtverdedigingsonderdelen die de troepen op de grond moesten beschermen tegen Duitse luchtaanvallen kregen zelfs nog minder aandacht. Dat veranderde enkele jaren geleden met een nieuwe studie naar deze twee onderwerpen, welke we hier aanbieden.

4tl Bofors Nederlands stuk afweergeschut.

Lees verder voor een bijzonder interessant onderwerp!