infanterie.jpg

Inhoud   

Themanummer 1815 - 2015 Slag bij Waterloo

  Van de voorzitter     2
  Drs. Rolf de Winter    
  Redactioneel   3
  Drs. Louis Ph.Sloos    
  De Slag bij Waterloo in het kort   4
  Redactie    
  'Het lijken wel vrijwilligers'   7
  De politieke betrouwbaarheid van het leger van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815    
  Drs. Jurriën de Jong    
  Tentoonstellingsrecensies   12
  Drs. Christiaan van der Spek    
  Op weg naar Waterloo   14
  De Nederlandse generale staf in 1815    
  Drs. Ed Coumans    
  Vaandels en standaarden tijdens de Slag bij Quatre-Bras en de Slag bij Waterloo   25
  Lt.-kol. (tit.) Willem Plink    
  Chassé en de aanval van de Keizerlijke Garde   31
  Een kritisch onderzoek naar het aandeel van de brigade Detmers    
  Erwin Muilwijk    
  Re-enactment, oude geschiedenis in een nieuw jasje   38
  Drs. Sjoerd Idzerda    
  Bestuursmededelingen   44
  Evenementen rondom het 200ste gedenkjaar van de Slag bij Waterloo   45
  Literatuursignaleringen   46