medailles.jpg

Uitgebreide studies op allerlei gebieden van de militaire geschiedenis vind je in onze menurubriek Recent onderzoek. Zeker de moeite waard om regelmatig eens door te zoeken.

Deze week staan er twee bijzondere artikelen in van ditmaal leden van de vereniging, namelijk een mooie fotoreportage op het gebied van militair ceremonieel bij de overhandiging van de geloofsbrieven door een ambassadeur, en een onderzoeksartikel op het gebied van uniformen over de distributie aan de troepen van het Nederlandse veldleger, Mobiele Armee genoemd destijds, van watertonnen en waterflessen in 1814/15.

4 Februari: Militariashow Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord te Wavre. Duur van 7.30 tot 13.00 uur.

4 Februari: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

11 & 12 Februari: Antwerp Antique Arms Fair. Adres: Zaal 't Kielpark, Sint Bernardsesteenweg 113 te Antwerpen. Duur van 10.00 tot 16.00 uur.

12 Februari: Militariabeurs Antwerp Expo. Adres: Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. Duur van 9.00 tot 16.00 uur.

18 Februari: Militariabeurs 't Harde. Adres: M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27 te 't Harde. Duur van 9.00 tot 12.00 uur.

25 Februarii: Militariabeurs Duiven. Adres: OG Tent, Remigiusplein 9 te Duiven. Duur van 9.45 tot 12.30 uur.

26 Februari: Militariabeurs Houten. Adres: EXPO Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.

 

In 1951 werd gestart met de bouw van luchtwachttorens als een landelijk netwerk van uiteindelijk 276 uitkijkposten, welke bemand werden door observators van het Korps Luchtwachtdienst (KLD). De komst van de straaljager en de radar zorgde al snel dat het hele systeem achterhaald was, zodat al in 1964 een sterke inkrimping volgde en torens buiten gebruik werden gesteld. Voor een stukje geschiedenis kun je terecht in het dossier Uitkijken naar vliegtuigen.

Toch zijn er nog altijd exemplaren te vinden in het Nederlandse landschap als militair erfgoed; neem daarvoor eens een kijkje op de website Meteotoren. Bijzonder is ook de voorlichtingsfilm uit 1955: Kijken, luisteren, doorgeven (speelduur 13:25 minuten).

Nu is er ook een model van zo'n luchtwachttoren beschikbaar, in drie verschillende schalen! Ons lid Lex Tempelman heeft deze vervaardigd en ze zijn te verkrijgen via diens website TeKaMo (Tempelman Karton Modelbouw).

Model van luchtwachttoren type 19.62 bij Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen, bouwjaar 1954 (© Tempelman Karton Modelbouw)

Eeuwenlang was het niet ongebruikelijk dat Nederlanders hun militaire diensten aanboden aan buitenlandse mogendheden. Het waren destijds voornamelijk huurlingen of anders officieren die dienden in andere legers of vloten. Met de komst van de nationale staat werd dit vrijwel onmogelijk en/of zelfs strafbaar gesteld. Desondanks vochten er bijvoorbeeld nog diverse individuen of soms hele groepen voor een vreemde mogendheid midden 19e eeuw, zoals ze zouaven voor de Pauselijke Staat tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd, of waren er enkelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst namen aan Duitse of Franse zijde, en ook nog internationale brigadisten die de republiek in daad steunden tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Wat wellicht de grootste bijdrage in vreemde krijgsdienst genoemd kan worden, is de dienstneming van zo'n 23.000 Nederlanders in de SS of andere vormen van Oostfront vrijwilligers. Ook al behoort dit in ruime zin genomen tot de militaire geschiedenis van Nederland, vormt het tegelijkertijd een enorme smet.

Niettemin besteden we er toch hier aandacht aan middels de website Nederlanders in de Waffen-SS.

Voor een noodzakelijk kritisch en historisch overzicht verwijzen we hier ook naar de beschikbare documentaire van het NIOD.....

Met de afscheiding van België in 1830 viel ook het Nederlandse leger uiteen en werd koning Willem I genoodzaakt tevens de lokale schutterijen te mobiliseren.

Wie bijvoorbeeld meer wil weten over de inzet van de Friese schutterijen, moet zeker eens een kijkje nemen op de website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht.

En voor wie ook alweer dacht... hoe zat het nou precies met die veldtocht, is het de moeite waard om het online artikel uit de Militaire Spectator te lezen van dhr. Walthuis: De Tiendaagse Veldtocht, 2 tot 12 augustus 1831: een relativering na anderhalve eeuw.