vaandels.jpg

Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 werd het kleine hotel omgevormd tot het hoofdkwartier van de King's Own Scottish Borderers, en werd het een toneel van felle strijd tussen de Britse para's en de Duitse troepen. Sindsdien staat het bekend als het 'White House' onder deze Britse veteranen en vormt het een belangrijk militair-cultureel erfgoed.

De nieuwe eigenaar van het hotel wil het echter afbreken en daar is o.a. door de stichting Behoud WO.II erfgoed Gelderland fel protest tegenaan getekend, alsmede een plan om het hotel te behouden met een bezoekerscentrum. Blijf op de hoogte via de stichting of het inderdaad lukt Dreijeroord te behouden.

Duitsers tijdens gevechten in Oosterbeek

Nieuwe plannen voor hotel Dreijeroord

In de Oude Universiteitsbibliotheek te Leiden is momenteel een kleine tentoonstelling te bezoeken tot en met 13 februari. De tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van de studentenvereniging "Pro Patria", die zich ook meermaals in de Nederlandse militaire geschiedenis heeft onderscheiden door met eenheden te velde te trekken, zoals tijdens de Belgische Onafhankelijkheidsstrijd (1830-1832).

Bekijk voor meer informatie en het bezoekadres de volgende weblink: Tentoonstelling 150 jaar Pro Patria.

Bij Mars et Historia kun je terecht voor werkelijk van alles wat te maken heeft met de militaire geschiedenis van Nederland door de eeuwen heen.

Allerlei aspecten komen aan bod in onze vereniging, zoals:

  • krijgsgeschiedenis & veldslagen
  • uniformen en ceremoniële tenues
  • verzamelen van militaria zoals baret- en schouderemblemen
  • vuurwapens en geschut
  • militaire voertuigen
  • luchtmacht & maritieme geschiedenis
  • genealogie
  • en nog veel meer...
  • ... verken onze website eens

Mars et Historia geeft ook een gelijknamig kwartaalblad uit en is naast deze website ook actief op Facebook, Twitter en Linkedin. Leden kunnen deelnemen aan ons online forum en bijdragen leveren in de online rubriek Recent Onderzoek.

Na de onafhankelijkheid van België werd Nederland midden 19e eeuw geconfronteerd met de vraag hoe zich voortaan als kleine Europese staat te verdedigen. Waar moesten verdedigingslinies worden aangelegd en hoe moest het veldleger positie nemen? In zijn artikel "De Nieuwe Hollandse Waterlinie in Bussum: Fort Werk IV" schrijft dhr. H.J. van Welsen over deze vragen en besteedt zodoende aandacht aan een heel bijzonder fort voor Nederlandse begrippen.

Zelf schrijft Van Welsen o.a.: Als gevolg van de Belgische Afscheiding viel Nederland terug van een middelgrote Europese staat tot een klein landje. In plaats van tegen een eventueel Frans revanchisme gerichte bufferstaat waarvan de integriteit gewaarborgd zou zijn door de grote Europese mogendheden, het kleine Nederland het stellen zonder de bescherming van Engeland c.s. [...] Vanaf 1840 ontwikkelde zich daarom een militair-politieke discussie die het eind van de eeuw duurde. Eén der hoofdaspecten was de vraag, of het land zo dicht mogelijk langs grenzen moest worden verdedigd met behulp van daar gelegen vestingen - of dat besloten moest worden tot een zogenaamde gecentreerde verdediging.

En over het fort te Bussum: Door de combinatie van droge gracht met een gecreneleerde muur is Werk IV voor ons land uniek: het is het enige fort in ons land in een dergelijke uitvoering. De muur liep rondom het fort en was aan de keelzijde onderbroken door een houten poort. Het achterste deel van de muur en de poort zijn echter gesloopt. 

Wie meer over Werk IV wil lezen kan terecht op de volgende weblink: Historische Kring Bussum.

Afbeelding van Werk IV 'Het offensief van Naarden' (Stichting Menno van Coehoorn)

 

In 1938 ondernam de firma Aviolanda, gevestigd in Papendrecht op een deel van het terrein van de NV Scheepswerf, een poging voor het ontwerpen van een jachtvliegtuig. Tot meer dan een model, c.q. mock-up kwam het evenwel niet.

Jarenlang was het een raadsel hoe dit toestel er dan moest hebben uitgezien, totdat recentelijk dhr. Hirschbein erover publiceerde in het bulletin van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Neem dan ook zeker(!) een kijkje op deze website, via de volgende weblink: Het Aviolanda vliegtuig dat nooit vloog.