artillerie.jpg

Om een strijdmacht te voorzien van alle benodigdheden, zoals munitie, foerage, voeding, brandstof, wapens en soldaten op de juiste plek in te zetten is logistiek absoluut vitaal. Zo ook tijdens de oorlog tussen Nederland en de republiek Indonesië in de periode van 1945-1950. Aan Nederlandse zijde werd hiertoe het Regiment Aan- en Afvoer Troepen ingezet.

In een bijzonder gedetailleerd artikel besteedt dhr. Luijting hier aandacht aan in het voormalige jaarboek Armamentaria: De Aan- en Afvoertroepen in Indonesië, 1946-1950.

Dat logistiek ook vroeger al van enorm belang was kan gelezen worden in een studie over het Staatse leger tijdens de Nieuwpoort campagne in 1600 op onze webpagina Recent onderzoek.

 

De IJssellinie is een van de minder bekende waterlinies uit de geschiedenis, welke Nederland moest verdedigen ten tijde van oorlog.

Al eeuwenlang was de rivier de IJssel onderdeel van 'onze' verdediging, maar het was pas kort na 1945 dat er echt werk werd gemaakt van een moderne waterlinie verdediging langs de rivier de IJssel vanwege de Koude Oorlog. In het diepste geheim voor de Nederlandse bevolking én het parlement werd er begonnen met de aanleg van verdedigingswerken, sluizen en het ingraven van tankkoepels van achtergebleven Sherman tanks uit de Tweede Wereldoorlog. West-Duitsland was nog bezet door de Geallieerde mogendheden en zou pas vanaf 1955 haar troepen leveren aan het NAVO bondgenootschap. De IJssel vormde dus een noodzakelijke verdedigingslinie voor Nederland.

Wie meer wil weten moet zeker de volgende website bezoeken, waar o.a. meer informatie, animatiefilmpjes en documenten zijn te vinden: Ontdek de IJssellinie.

Voor een algemener historisch overzicht van waterlinies in Nederland verwijzen we graag door naar onze rubriek Recent Onderzoek, waar nu een apart artikel staat gepubliceerd.

Vanaf heden is het militair-historische tijdschrift Mars et Historia inhoudelijk te raadplegen middels een systematische trefwoorden catalogus. De eerste tien jaargangen van 1966 tot en met 1976 zijn nu ontsloten, en in de komende maanden van 2016 en 2017 zal er hard aan gewerkt worden om ook de overige jaargangen te ontsluiten.

De systematische trefwoorden catalogus is te vinden op de webpagina Archief.

Met vijftig jaargangen is het tijdschrift Mars et Historia één van de langstlopende periodieken op het gebied van militaire geschiedenis in Nederland, op de Militaire Spectator dan natuurlijk uitgezonderd. De vele honderden artikelen die zijn gepubliceerd in ons verenigingsblad zijn door het ontsluiten nu beschikbaar voor iedereen met interesse op het gebied van militaire historie om van gebruik te maken in eigen studies. Leden van de vereniging, maar ook scholieren, wetenschappers, studenten en auteurs kunnen gebruik maken van de informatie voor hun eigen onderzoek.

In het middeleeuwse Nederland werd meermalen ruimhartig geantwoord voor de oproepen van diverse pausen om deel te nemen aan kruistochten naar het Heilige Land. Ook de destijds onafhankelijke Friezen namen verscheidene malen deel in de 11e, 12 en 13e eeuw. Beroemd is onder andere hun aandeel in de amfibische belegering van de stad Damietta in Egypte in 1218.

Twee bijzondere studies geven speciaal aandacht aan de Friezen, te weten het artikel van dhr. Mol uit 2002 in het tijdschrift Crusades: The Journal of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East: Frisian fighters and the Crusade.Het artikel is helaas bij het scannen 90º gekanteld, dus kan het beste gelezen worden na printen.

In 1842 verscheen in De Vrije Friesch van dhr. Dirks: Noord-Nederland en de kruistogten. Schetsen van het aandeel der Noord-Nederlanders en, in het bijzonder, der Friezen aan dezelven, volgens de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten.

 

Afgelopen week is het laatste nummer voor de huidige jaargang 2016 van ons tijdschrift Mars et Historia verschenen. Neem gerust een kijkje in de veelzijdige inhoud van deze aflevering, of bekijk alle recente nummers!

In december van dit jaar verschijnt in plaats van een volgende kwartaaluitgave (jaargang 50, 2016) van het tijdschrift, een jubileumboek naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de vereniging met daarin alle lezingen van het onlangs georganiseerde symposium.