kraagemblemen.jpg

Op het aanstaande symposium "Hollandse krijgsgevangenen" spreekt op 29 september ook Annette de Wit, over hoe het was voor vrouwen en kinderen uit zeevarende gemeenschappen om jarenlang hun krijgsgevangen mannen en zonen te moeten missen. De titel van haar lezing is Echtgenoten, vaders en zonen in krijgsgevangenschap. Zeevarende gemeenschappen in de Maasmonding in de zeventiende eeuw.

Annette de Wit is bekend van haar publicatie in 2008, getiteld Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen: Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw. Momenteel is zij verbonden als sector manager bij het Marinemuseum, en is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Wie kort en snel iets wil lezen over de zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van vrouwen in de 17e eeuwse zeevarende gemeenschappen, kan verder terecht bij het online artikel Onbestorven weduwen: zeemanshuwelijken in de 17e eeuw.

Neem deel aan het symposium op 29 september in het Museum Vlaardingen voor slechts 6 Euro! U vind alle informatie hiertoe op onze websitepagina Activiteiten.

Voor wie nog meer ter voorbereiding en als informatie wil lezen over het thema krijgsgevangenen, raden we aan de rubriek Recent Onderzoek te bezoeken op deze website. Daar staan ook studies nu over de Wij-Zij beeldvorming van Nederlandse gevechtsmilitairen op vredesmissie, en de bijzondere geschiedenis van Japanse krijgsgevangenen in Nederlands-Indië gedurende 1945-1947.

In de jaren tussen beide wereldoorlogen nam de Technische Dienst van de Luchtvaartafdeeling duizenden foto's vanuit de lucht, om allerlei belangrijke militaire punten van Nederland in kaart te brengen en nader te bestuderen. Ruim 1000+ van deze luchtfoto's zijn nu beschikbaar gesteld door het NIMH via de website van het Ministerie van Defensie, en vormen zo een prachtig (militair) cultureel overzicht van ons land in meerdere opzichten. 

Bekijk alle 1142 foto's via de volgende Beeldbank van het ministerie.

Op 25 augustus j.l. presenteerde ons lid dhr. Jacques Bartels zijn nieuwe publicatie "En Garde! De invoering en het gebruik van blanke wapens bij het ceremonieel van de Koninklijke Luchtmacht 1913-2016" door deze aan te bieden aan kolonel Leo A. Joosse, Chef Kabinet Commandant Luchtstrijdkrachten, tevens voorzitter Traditiecommissie KLu.

Het hard cover boek is verschenen met full colour illustraties van mede-lid dhr. Wim den Dunnen en er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. Bij voldoende belangstelling zal dhr. Bartels een 2e druk in overweging nemen. Aangezien het nieuws ons pas dit weekeinde bereikte, is de titel toegevoegd in onze rubriek Boeksignaleringen voor de maand September 2017.

 

Het onderwerp over krijgsgevangenschap en krijgsgevangenen kent nog geen overkoepelende studies, waarin dit thema vanuit militair-historisch oogpunt uitvoerig wordt behandeld. Niettemin wordt er vanuit Nederland een start gemaakt ten aanzien van dit onderwerp met het Symposium Hollandse krijgsgevangenen, welke plaats vindt op 29 september a.s. in en met het Museum Vlaardingen. De overige organiserende partijen zijn de Stichting Historisch Tijdschrift Holland en onze vereniging Mars et Historia.

Het Historisch Tijdschrift Holland presenteert die dag haar nieuwe nummer over dit onderwerp, met een weergave van drie van de vier lezingen (de lezing van de historica Annette de Wit is niet opgenomen). Bovendien zijn er nog andere bijdragen over het onderwerp opgenomen in dit nummer, te weten een van de historicus Ronald de Graaf over krijgsgevangenschap in Nederland tijdens de Middeleeuwen (bekend als auteur van Oorlog om Holland 1000-1375 en Oorlog, mijn arme schapen, en een bijdrage van de advocate Liesbeth Zegveld met betrekking tot de rechtsstatelijke vragen omtrent krijgshandelingen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950) en de weerslag hiervan in het huidige debat over koloniale oorlogsvoering en dekolonisatie.

Geef u op om deel te nemen aan het symposium op 29 september. Alle informatie hiertoe vind u op onze pagina Activiteiten. De kosten voor deelname bedragen slechts 6 Euro!

Op de symposium dag zelf kunt u het nummer aanschaffen voor de kleine prijs van € 15,-.

Van ons lid dhr. Wil Zaagman verscheen afgelopen week nog een artikel in de regionale editie van het Algemeen Dagblad, over zijn historische onderzoek naar de Marechaussee brigade in Leusden. Bovendien heeft Zaagman nog een vraag over een bijzonder bord! Wie het antwoord kent, kan contact opnemen.

Lees het artikel online: Goed eten op de kazerne.

Het gehele historische onderzoek naar de brigade in Leusden is ook terug te vinden in ons jubileumboek Traditie en vernieuwing, welke te verkrijgen is in onze webwinkel.

© Foto Wil Zaagman.