kareldoorman.jpg

Het onderwerp van de militaire muziek hoeft niet altijd te maken te hebben met marsmuziek, blaasinstrumenten of parades. Zo kan ook zang onderdeel van het onderwerp zijn.

Tijdens de periode van de Napoleontische oorlogen begin 19e eeuw toen Nederland al lange tijd bezet werd door Franse troepen en uiteindelijk ook deel uitmaakte van het Franse keizerrijk, groeide het verzet al maar groter. Verzetsliedjes waren daarbij een makkelijke manier om op straat te uiten, en voor de autoriteiten moeilijk te controleren of te verbieden. Een selectie van deze liederen is het waard om nader te bekijken, maar ook te beluisteren, via de website Verzetsliederen tegen Napoleon van de Radboud Universiteit te Utrecht.

Wie in nog meer geschiedenis van het politieke spectrum van de (militaire) muziek geïnteresseerd is, moet zeker ook een kijkje nemen in de beschikbare studie in onze online rubriek Recent Onderzoek: Muziek als wapen in de Koude Oorlog!

Donderdag 22 juni ontving koning Willem-Alexander een tot nu toe onbekende en daarmee zeer bijzondere baton, oftewel een bevelhebbersstaf, door de Spanjaarden buitgemaakt tijdens hun overwinning in 1574 van de Slag op de Mooherheide. Deze staf heeft waarschijnlijk toebehoord aan één van Willem van Oranje's broers die toen het commando voerden over het Opstandelingen leger, Hendrik of Lodewijk van Nassau.

Louis Sloos was bij de uitreiking aanwezig als conservator van het Nationaal Militair Museum, en het is vermeldenswaard om te zeggen dat hij ook al jaren een actief lid is als bestuurder en redacteur van onze vereniging Mars et Historia. Hij kwam deze baton op het spoor, en zo zal deze volgend jaar te zien zijn in een speciale tentoonstelling 'Willem' op het NMM. Louis stuurde ons enkele foto's toe van de uitreiking, die we hier presenteren.

Een trotse Louis Sloos met de baton.

In de zomermaand juli is het rustig aan het verzamellaarsfront voor militaria vanwege de vakanties. Zoals elke maand en nog komende evenementen in juni, publiceren we hier de bekende beurzen.

1 Juli: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 12.00 uur.  

2 Juli: Militariabeurs Houten. Adres: EXPO Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.

29 Juli: Militariabeurs Duiven. Adres: Remigiusplein 9 te Duiven, in de OG Tent. Duur van 9.45 tot 13.00 uur.

 

In 1917 wordt Zeeland diverse malen opgeschrikt door vergissingsbombardementen, zowel door afgedwaalde vliegtuigen van de Britten als de Duitsers.

Eén van de bekendste bombardementen vond plaats op Zierikzee in de nacht van 29 op 30 april, waarvan nu momenteel in het Stadhuis Museum Zierikzee een tentoonstelling is te bezoeken, getiteld Bombardement 1917.

Voor wat meer informatie over de overige bombardementen uit zowel 1917 en ook nog uit 1918 kunt u meer lezen op: Bommen op neutraal Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog, via de website Is Geschiedenis.

Mei 1945. Nederland viert de bevrijding, terwijl ondertussen collaborateurs en Moffenmeiden over de kling worden gejaagd door volkstribunalen. Rekeningen worden vereffend. Dit alles komt bekend te staan onder het begrip 'Bijltjesdag'.

Maar waar komt het woord eigenlijk vandaan? Wel, het heeft qua oorsprong helemaal niks te maken met de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. Het woord Bijltjesdag stamt uit de Patriottentijd in 1787, toen Zaanse en Amsterdamse arbeiders van de scheepstimmerwerven als Oranjegezinden afrekenden met de Patriotten. 

Lees er alles over op het blog Zaanse Verhalen in het artikel Oranje onrust in het Zaantje.

Blijft alleen de vraag hoe dit woord in de Nederlandse taal tussen 1787 en 1945 overleefde?!