vaandels.jpg

Een heel bekende (militair) vliegtuigbouwer voor 1940 was Frits Koolhoven. Een heel aardige website om meer over diens vliegtuigen te weten te komen is: De vliegtuigontwerper Frederik (Frits) Koolhoven.

Wil je nog meer weten over de Nederlandse (militaire) luchtvaartindustrie, lees dan verder in onze rubriek Recent Onderzoek, met een artikel van dr. Dirk Starink (voormalig bevelhebber van onze luchtstrijdkrachten).

Koolhoven FK-51 (overgenomen van de website van Alex den Ouden)

Toen de Franse revolutionaire legers ten tijde van de Eerste Coalitie oorlog niet alleen de zuidelijke Nederlanden binnenvielen, maar uiteindelijk ook de Republiek der Verenigde Provinciën, werd er een beroep gedaan op de bevolking om als vrijwilliger dienst te nemen.

Raymond van Uppelschoten schrijft onder andere: In verschillende provincies werden compagnieën van het korps opgericht, na een oproep van de stadhouder in de vergadering van de Staten-Generaal. Ook de Staten van Utrecht deden mee: in oktober werden twee compagnieën opgericht, in Amersfoort en Utrecht. De luitenants van de artillerie Mock en Penning werden beiden benoemd tot kapitein.

Voor het tijdschrift Oud-Utrecht schreef Uppelschoten in 2013 het volgende te lezen artikel: Het Korps Landzaten voor Utrecht en Oranje.

Na de capitulatie in mei 1940 wisten ruim 1000 Nederlandse militairen van diverse pluimage te ontkomen naar Engeland, alwaar ze al snel tot één samenhangend korps werden omgevormd. Dit resulteerde op 11 januari 1941 tot de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Brigade, hernoemd op 27 augustus 1941 met de vaandeluitreiking door koningin Wilhemina tot De Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene.

Volg de geschiedenis van de brigade vanaf oprichting, de landingen in Normandië in 1944 en de gevechten in België en Nederland via de website Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" 1940-1945.

En vergeet ook niet om in onze rubriek Recent Onderzoek een uitgebreide studie te lezen over het aandeel van de brigade in de bevrijding van Tilburg in 1944!

 

In oktober 1813 verliest Napoleon de drie dagen durende Volkerenslag bij Leipzig. Zijn gezag is daarna meteen tanende en het nieuws dringt ook al gauw door in Nederland, op dat moment onderdeel van het grote Franse keizerrijk. Onrust en relletjes breken overal uit. 

Zo ook in november 1813 in Den Haag. De Franse bestuurders en hun militairen zijn er niet gerust op. De Haagse bevolking komt in opstand, de Nationale Garde en Pruisische hulptroepen lopen over naar het Voorlopige Bewind. De stad heeft geen vestingwerken, maar in het Binnenhof kan men zich nog goed verdedigen, omdat het volledig omringd is aan één zijde met de Hofvijver en aan de andere drie zijden met grachten. Alles komt in een stroomversnelling wanneer Russische kozakken in de stad arriveren.

Lees alles over deze hectische dagen dat Nederland her en der zijn vrijheid terug wint als onafhankelijke natie in het uitgebreide webartikel De omwenteling van 1813.

Basjkier kozakken bivakkeren op het Lange Voorhout.

Als ware het uit het niets stond daar 'plotseling' de afgetreden Duitse keizer Wilhelm II op de vroege ochtend van 10 november 1918 op het perron van Eijsden om asiel te zoeken.

Hoe kwam hij hier terecht en wat had de Nederlandse generaal Van Heutz hier mee te maken? Een tipje van de sluier wordt opgelicht op John Klein Nagelvoort's blog (we wachten alvast op meer!) in het online artikel: Adjudant van hare majesteit de koningin.