vaandels.jpg

Een prominent Mars-lid is 8 januari van ons heengegaan.

Op 14 januari vond de bijzondere uitvaartstoet plaats. Paddy’s kist werd in zijn eigen YP 408 naar de kerk in Veenendaal en naar de crematie  in Ede vervoerd. Hij werd gevolgd door drie andere YP’s. Ook reed een DAF YA-328 ('dikke DAF') mee, met daarin de bloemen, dezelfde 328 waarmee Ted Meines op 5 januari naar zijn laatste rustplaats was gereden. Een passender uitvaartstoet had Paddy zich niet kunnen wensen.

Ik herinner me onze eerste ontmoeting: voor een interview "op bezoek bij" was ik voor een zondagsochtendontbijt bij hem thuis uitgenodigd en liet hij mij zijn loods vol met militaire voertuigen zien. Later zou ik hem vaker ontmoeten bij defilés, parades, static shows e.d. met zijn trots, de YP met kenteken KN 90-01. Ik heb zelfs als passagier een rondje in Eindhoven mogen meemaken!

De  jaarvergaderingen van Mars werden altijd trouw door hem bezocht. Op de laatste, enige jaren geleden, gaf hij al aan dat het minder met hem ging. Zijn gezondheid nam steeds verder af, hij verloor o.a. zijn spraakvermogen. Het laatste jaar was hij opgenomen in een verzorgingstehuis waar hij overleed.

Theo Postma (Oud-redacteur Mars et Historia).

Met dank aan Henk Goos voor de verstrekte informatie en foto’s.

 

Uitgebreide studies op allerlei gebieden van de militaire geschiedenis vind je in onze menurubriek Recent onderzoek. Zeker de moeite waard om regelmatig eens door te zoeken.

Deze week staan er twee bijzondere artikelen in van ditmaal leden van de vereniging, namelijk een mooie fotoreportage op het gebied van militair ceremonieel bij de overhandiging van de geloofsbrieven door een ambassadeur, en een onderzoeksartikel op het gebied van uniformen over de distributie aan de troepen van het Nederlandse veldleger, Mobiele Armee genoemd destijds, van watertonnen en waterflessen in 1814/15.

4 Februari: Militariashow Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord te Wavre. Duur van 7.30 tot 13.00 uur.

4 Februari: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

11 & 12 Februari: Antwerp Antique Arms Fair. Adres: Zaal 't Kielpark, Sint Bernardsesteenweg 113 te Antwerpen. Duur van 10.00 tot 16.00 uur.

12 Februari: Militariabeurs Antwerp Expo. Adres: Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. Duur van 9.00 tot 16.00 uur.

18 Februari: Militariabeurs 't Harde. Adres: M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27 te 't Harde. Duur van 9.00 tot 12.00 uur.

25 Februarii: Militariabeurs Duiven. Adres: OG Tent, Remigiusplein 9 te Duiven. Duur van 9.45 tot 12.30 uur.

26 Februari: Militariabeurs Houten. Adres: EXPO Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.

 

In 1951 werd gestart met de bouw van luchtwachttorens als een landelijk netwerk van uiteindelijk 276 uitkijkposten, welke bemand werden door observators van het Korps Luchtwachtdienst (KLD). De komst van de straaljager en de radar zorgde al snel dat het hele systeem achterhaald was, zodat al in 1964 een sterke inkrimping volgde en torens buiten gebruik werden gesteld. Voor een stukje geschiedenis kun je terecht in het dossier Uitkijken naar vliegtuigen.

Toch zijn er nog altijd exemplaren te vinden in het Nederlandse landschap als militair erfgoed; neem daarvoor eens een kijkje op de website Meteotoren. Bijzonder is ook de voorlichtingsfilm uit 1955: Kijken, luisteren, doorgeven (speelduur 13:25 minuten).

Nu is er ook een model van zo'n luchtwachttoren beschikbaar, in drie verschillende schalen! Ons lid Lex Tempelman heeft deze vervaardigd en ze zijn te verkrijgen via diens website TeKaMo (Tempelman Karton Modelbouw).

Model van luchtwachttoren type 19.62 bij Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen, bouwjaar 1954 (© Tempelman Karton Modelbouw)

Eeuwenlang was het niet ongebruikelijk dat Nederlanders hun militaire diensten aanboden aan buitenlandse mogendheden. Het waren destijds voornamelijk huurlingen of anders officieren die dienden in andere legers of vloten. Met de komst van de nationale staat werd dit vrijwel onmogelijk en/of zelfs strafbaar gesteld. Desondanks vochten er bijvoorbeeld nog diverse individuen of soms hele groepen voor een vreemde mogendheid midden 19e eeuw, zoals ze zouaven voor de Pauselijke Staat tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd, of waren er enkelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst namen aan Duitse of Franse zijde, en ook nog internationale brigadisten die de republiek in daad steunden tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Wat wellicht de grootste bijdrage in vreemde krijgsdienst genoemd kan worden, is de dienstneming van zo'n 23.000 Nederlanders in de SS of andere vormen van Oostfront vrijwilligers. Ook al behoort dit in ruime zin genomen tot de militaire geschiedenis van Nederland, vormt het tegelijkertijd een enorme smet.

Niettemin besteden we er toch hier aandacht aan middels de website Nederlanders in de Waffen-SS.

Voor een noodzakelijk kritisch en historisch overzicht verwijzen we hier ook naar de beschikbare documentaire van het NIOD.....