kareldoorman.jpg

In de zomer van 1964 reisde het vliegdekschip Karel Doorman met escorte naar de westelijke overzeese rijksdelen. Hiervan is op YouTube een prachtige film te zien, geschoten destijds aan boord en zeker de moeite waard voor zowel liefhebbers van maritieme- als luchtmacht geschiedenis.

De film is in twee delen te zien via de volgende weblinks: Westreis Karel Doorman deel 1 & Westreis Karel Doorman deel 2.

Na de Tiendaagse Veldtocht in 1831 bleef de animositeit voortduren tussen Nederland en België. Koning Willem I zag de Franse interventiemacht die te hulp was geschoten als een bewijs voor de nieuwe expansiedrift van dit land. De Citadel van Antwerpen bleef bezet door Nederlandse troepen, terwijl tegelijkertijdheel Limburg door de Belgen bezet bleef, op het belegerde Maastricht na en Venlo.

In het voormalige jaarboek Armamentarium (Nr. 17, 1982) staat een zeer interessant artikel van de heer J.P. Puype over de belegering en het bombardement, getiteld: Het beleg van de Citadel van Antwerpen in 1832.

De auteur schrijft onder andere: "Na de laatste weigering door koning Willem I van de voor Nederland nog niet eens zo ongunstige voorwaarden van de Conferentie van Londen van 15 november 1831, besloten de Fransen definitief in te grijpen en de citadel te belegeren. Met België werd overeengekomen dat dat land zich afzijdig zou houden; het Belgische leger mocht wel verhinderen dat Nederlandse troepen de citadel zouden ontzetten. Op 17 november stelde Nederland een algemene mobilisatie in. Eind november 1832 bezette de hoofdmacht van het Franse Armée du Nord de voorsteden van Antwerpen."

Let op.....!

Een prominent Mars-lid is 8 januari van ons heengegaan.

Op 14 januari vond de bijzondere uitvaartstoet plaats. Paddy’s kist werd in zijn eigen YP 408 naar de kerk in Veenendaal en naar de crematie  in Ede vervoerd. Hij werd gevolgd door drie andere YP’s. Ook reed een DAF YA-328 ('dikke DAF') mee, met daarin de bloemen, dezelfde 328 waarmee Ted Meines op 5 januari naar zijn laatste rustplaats was gereden. Een passender uitvaartstoet had Paddy zich niet kunnen wensen.

Ik herinner me onze eerste ontmoeting: voor een interview "op bezoek bij" was ik voor een zondagsochtendontbijt bij hem thuis uitgenodigd en liet hij mij zijn loods vol met militaire voertuigen zien. Later zou ik hem vaker ontmoeten bij defilés, parades, static shows e.d. met zijn trots, de YP met kenteken KN 90-01. Ik heb zelfs als passagier een rondje in Eindhoven mogen meemaken!

De  jaarvergaderingen van Mars werden altijd trouw door hem bezocht. Op de laatste, enige jaren geleden, gaf hij al aan dat het minder met hem ging. Zijn gezondheid nam steeds verder af, hij verloor o.a. zijn spraakvermogen. Het laatste jaar was hij opgenomen in een verzorgingstehuis waar hij overleed.

Theo Postma (Oud-redacteur Mars et Historia).

Met dank aan Henk Goos voor de verstrekte informatie en foto’s.

 

Uitgebreide studies op allerlei gebieden van de militaire geschiedenis vind je in onze menurubriek Recent onderzoek. Zeker de moeite waard om regelmatig eens door te zoeken.

Deze week staan er twee bijzondere artikelen in van ditmaal leden van de vereniging, namelijk een mooie fotoreportage op het gebied van militair ceremonieel bij de overhandiging van de geloofsbrieven door een ambassadeur, en een onderzoeksartikel op het gebied van uniformen over de distributie aan de troepen van het Nederlandse veldleger, Mobiele Armee genoemd destijds, van watertonnen en waterflessen in 1814/15.

4 Februari: Militariashow Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord te Wavre. Duur van 7.30 tot 13.00 uur.

4 Februari: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

11 & 12 Februari: Antwerp Antique Arms Fair. Adres: Zaal 't Kielpark, Sint Bernardsesteenweg 113 te Antwerpen. Duur van 10.00 tot 16.00 uur.

12 Februari: Militariabeurs Antwerp Expo. Adres: Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. Duur van 9.00 tot 16.00 uur.

18 Februari: Militariabeurs 't Harde. Adres: M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27 te 't Harde. Duur van 9.00 tot 12.00 uur.

25 Februarii: Militariabeurs Duiven. Adres: OG Tent, Remigiusplein 9 te Duiven. Duur van 9.45 tot 12.30 uur.

26 Februari: Militariabeurs Houten. Adres: EXPO Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.