medailles.jpg

In juni verschijnt Nummer 2 van het kwartaalblad, met daarin aandacht in vier artikelen over de volgende onderwerpen: 100 jaar Grondgebonden Luchtverdediging, het Korps Mariniers, de Jenabrug in Parijs en het leven van George Maduro.

Als lid van de vereniging Mars et Historia ontvang je elk jaar vier afleveringen, met daarin altijd 16 artikelen met nieuwe informatie op het gebied van de (Nederlandse) militaire geschiedenis. Een goede reden om wanneer je nog geen lid bent, je alsnog op te geven!

Met 51 jaargangen is het militair-historische tijdschrift Mars et Historia één van de langstlopende periodieken in Nederland op het gebied van militaire geschiedenis, en zijn er in die jaren honderden interessante artikelen gepubliceerd door experts over onderwerpen, die je nergens anders zo gedetailleerd beschreven zult zien.

Al deze artikelen worden nu momenteel op onderwerp bijeengebracht in een systematische trefwoorden catalogus, zodat iedereen deze terug kan vinden en  kan raadplegen voor (wetenschappelijk) onderzoek. Je vindt daarover alles op de webpagina Archief hier. De artikelen zijn te bestellen via onze webwinkel voor iedereen die geen lid is van Mars et Historia. Ben je lid, dan heb je weer een voordeel: deze service is dan gratis! Nog een reden om lid te worden!!

 

Foto overgenomen van Pro Patria, grafisch totaalleverancier

Het Huygens Instituut - Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen heeft het bekende standaardwerk "Maritieme Geschiedenis der Nederlanden" (MGN) uit de jaren 70 van de vorige eeuw nu geheel digitaal en gratis beschikbaar gesteld voor elke belangstellende.

Klik op de volgende weblink: Digitale Versie Maritieme Geschiedenis der Nederlanden.

Na een lang en goed onderbouwde argumentatie door het bestuur heeft onze militair-historische vereniging Mars et Historia de ANBI status ontvangen.

 

Rudolf Schimmel is al lid van onze vereniging Mars et Historia zo lang deze bestaat, en heeft zich altijd bezig gehouden met het verzamelen van (Nederlandse) militaire muziek. In de eerste decennia verschenen er in het blad dan ook veel signaleringen van nieuwe uitgekomen muziekopname's. In 2012 schonk dhr. Schimmel zijn collectie aan het Legermuseum (thans Nationaal Militair Museum).

Bekijk het film interview met dhr. Schimmel aan het einde van het volgende artikel: Schenking van de collectie militaire muziek van mr. R.A.Schimmel.

Hoe is het mogelijk dat er Servische militairen in Nederland terechtkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog? En waarom stierf ruim een honderdtal van hen aan het einde van die verschrikkelijke oorlog in Nederland?

Lees er alles over op de speciaal aan dit onderwerp gewijde website Servische krijgsgevangenen.

Illustratie van Servische krijgsgevangenen, door Hoynck van Papendrecht.