kareldoorman.jpg

Wil je nog meer te weten komen over die voor de Geallieerden dramatisch verlopen zeeslag in februari 1942, bekijk dan de verschillende filmbeelden e.d. uit het TV-uitzending van het programma Andere Tijden: Betrokkenen vertellen over de Slag in de Javazee.

De Britse H.M.S. Exeter onder vuur tijdens de zeeslag (bron: internet)

Wil je nog meer lezen over de luchtsteun aan de vloot van Schout-bij-Nacht Doorman.... klik dan op 'lees meer'....!

Op 5 april is het jubileumboek "Traditie en vernieuwing" uitgereikt aan de minister van defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert, door een afvaardiging van het bestuur en de redactie van onze vereniging.

Lees hierover meer op de website van Defensie.

Wilt u meer weten over dit jubileumboek? Bezoek dan snel onze webwinkel!

Met de opkomst van vuurwapens op het slagveld nam het belang van blanke wapens af voor de voetsoldaat. Echter, hij kreeg er wel een nieuw wapen voor terug... de bajonet. Na de Napoleontische oorlogen nam het inzicht toe om de voetsoldaten ook een behoorlijke training te geven in het omgaan met de bajonet.

In het voormalige jaarboek Armamentaria van het Legermuseum schreef de heer Maurice Donners een interessant artikel hierover: Hoerrah! De bajonetschermkunst in Nederland 1841-1908.

Donners schrijft onder andere: De ervaringen die men in de napoleontische oorlogen opgedaan had, gingen niet allemaal verloren. Zodra Europa in rustiger vaarwater kwam, werd er hard gewerkt om zowel de schiet- als de bajonetschermkunst te syste­matiseren en in te voeren in het militair onderwijs. De onderwijzers ondervonden al lang dat de lichamelijke gesteldheid van de rekruten veel te wensen overliet. Door de invoering van het bajonetschermen, hoe beperkt ook, werd dit probleem alleen maar vergroot.

[...] In de jaren dertig van de negentiende eeuw begon in Nederland door te dringen dat het bajonetschermen zich internationaal aan het uitbreiden was, waar het enkele jaren daar­voor nog vrij onbekend was. Zelfs Sultan Mahmoud in Constantinopel liet zijn leger met het voor de soldaten nieuwe bajonetgeweer schermen om hen vertrouwen in dit wapen te geven. Het is vreemd dat in Frank­rijk, juist hèt land waar het blanke wapen altijd zo populair is geweest, het bajonet­schermen nog niet van de grond kwam. Waar­schijnlijk voorkwam chauvinisme het invoe­ren hiervan, omdat de basis niet in Frankrijk was gelegd. De invoering zou echter niet lang op zich laten wachten. In Parijs was door de kolonel Amaros een instituut voor onderwijs in kunstmatige lichaamsoefeningen opge­richt. Hier kreeg de militair de behendigheid en vlugheid die nodig was voor het bajonet­schermen.

 

Ook komende maand vinden er wederom diverse interessante bijeenkomsten plaats op het gebied van de militaire geschiedenis. Net zoals we al eerder hier van de week iedereen opmerkzaam maakten op een conferentie aanstaande juni over de Tocht naar Chatham. Ditmaal aandacht voor twee andere bijeenkomsten:

  • Congres Strijdigheden, over conflictarcheologie. Georganiseerd op 28 april a.s. in het Het Noordbrabants Museum te 's Hertogenbosch. Voor aanmelding en het programma volgt u voorstaande link.
  • The Battle of the Somme, lezingenmiddag en cinemaconcert met filmvertoning op 30 april a.s. in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. Voor aanmelding en het programma volgt u voorstaande link.

Beeldfragment uit de film "The battle of the Somme".

Wil je ruiken hoe het slagveld van Waterloo precies rook, of de grachten van Amsterdam?

Ga dan naar de reuktentoonstelling Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents te bezoeken bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, te bezoeken t/m 23 mei in het gebouw van de VU aan de Boelelaan in Buitenveldert. Een kleine beschrijving van de tentoonstelling vind je op de website van de Groene Amsterdammer: Een tentoonstelling voor het reukorgaan.