vaandels.jpg

Eeuwenlang was het niet ongebruikelijk dat Nederlanders hun militaire diensten aanboden aan buitenlandse mogendheden. Het waren destijds voornamelijk huurlingen of anders officieren die dienden in andere legers of vloten. Met de komst van de nationale staat werd dit vrijwel onmogelijk en/of zelfs strafbaar gesteld. Desondanks vochten er bijvoorbeeld nog diverse individuen of soms hele groepen voor een vreemde mogendheid midden 19e eeuw, zoals ze zouaven voor de Pauselijke Staat tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd, of waren er enkelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst namen aan Duitse of Franse zijde, en ook nog internationale brigadisten die de republiek in daad steunden tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Wat wellicht de grootste bijdrage in vreemde krijgsdienst genoemd kan worden, is de dienstneming van zo'n 23.000 Nederlanders in de SS of andere vormen van Oostfront vrijwilligers. Ook al behoort dit in ruime zin genomen tot de militaire geschiedenis van Nederland, vormt het tegelijkertijd een enorme smet.

Niettemin besteden we er toch hier aandacht aan middels de website Nederlanders in de Waffen-SS.

Voor een noodzakelijk kritisch en historisch overzicht verwijzen we hier ook naar de beschikbare documentaire van het NIOD.....

Met de afscheiding van België in 1830 viel ook het Nederlandse leger uiteen en werd koning Willem I genoodzaakt tevens de lokale schutterijen te mobiliseren.

Wie bijvoorbeeld meer wil weten over de inzet van de Friese schutterijen, moet zeker eens een kijkje nemen op de website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht.

En voor wie ook alweer dacht... hoe zat het nou precies met die veldtocht, is het de moeite waard om het online artikel uit de Militaire Spectator te lezen van dhr. Walthuis: De Tiendaagse Veldtocht, 2 tot 12 augustus 1831: een relativering na anderhalve eeuw.

 

Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 werd het kleine hotel omgevormd tot het hoofdkwartier van de King's Own Scottish Borderers, en werd het een toneel van felle strijd tussen de Britse para's en de Duitse troepen. Sindsdien staat het bekend als het 'White House' onder deze Britse veteranen en vormt het een belangrijk militair-cultureel erfgoed.

De nieuwe eigenaar van het hotel wil het echter afbreken en daar is o.a. door de stichting Behoud WO.II erfgoed Gelderland fel protest tegenaan getekend, alsmede een plan om het hotel te behouden met een bezoekerscentrum. Blijf op de hoogte via de stichting of het inderdaad lukt Dreijeroord te behouden.

Duitsers tijdens gevechten in Oosterbeek

Nieuwe plannen voor hotel Dreijeroord

In de Oude Universiteitsbibliotheek te Leiden is momenteel een kleine tentoonstelling te bezoeken tot en met 13 februari. De tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van de studentenvereniging "Pro Patria", die zich ook meermaals in de Nederlandse militaire geschiedenis heeft onderscheiden door met eenheden te velde te trekken, zoals tijdens de Belgische Onafhankelijkheidsstrijd (1830-1832).

Bekijk voor meer informatie en het bezoekadres de volgende weblink: Tentoonstelling 150 jaar Pro Patria.

Bij Mars et Historia kun je terecht voor werkelijk van alles wat te maken heeft met de militaire geschiedenis van Nederland door de eeuwen heen.

Allerlei aspecten komen aan bod in onze vereniging, zoals:

  • krijgsgeschiedenis & veldslagen
  • uniformen en ceremoniële tenues
  • verzamelen van militaria zoals baret- en schouderemblemen
  • vuurwapens en geschut
  • militaire voertuigen
  • luchtmacht & maritieme geschiedenis
  • genealogie
  • en nog veel meer...
  • ... verken onze website eens

Mars et Historia geeft ook een gelijknamig kwartaalblad uit en is naast deze website ook actief op Facebook, Twitter en Linkedin. Leden kunnen deelnemen aan ons online forum en bijdragen leveren in de online rubriek Recent Onderzoek.