f16.jpg

Het militair-historische tijdschrift Mars et Historia is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie. 

Het kwartaalblad presenteert in elke aflevering vier artikelen over de militaire geschiedenis, boekenrecensies en -signaleringen.

Bekijk de inhoud van de laatste jaargangen via de pagina Kwartaalblad, door op elke aflevering te klikken.

 

 

In 1813 werden door heel het Franse keizerrijk jongemannen uit gegoede burgerfamilies opgeroepen om dienst te nemen in de nieuw op te richten Garde d'Honneur eenheden. Zo ook in Nederland, wat op dat moment onderdeel uitmaakte van Napoleon's keizerrijk. Tot dan toe waren de rijke families en hun zonen aan de dans ontsprongen om als dienstplichtigen te dienen in de Grande Armée, maar nu werden ze min of meer gegijzeld om hun trouw te betonen.

Eén van die garde d'honneurs was Claude Daniel Crommelin uit Amsterdam, die juist helemaal geen lust had om te gaan dienen in het leger, zoals zijn nazaat mevr. Désirée Crommelin verteld in het volgende online artikel: Garde d'honneur: een twijfelachtige en duurbetaalde eer.

Wil je nog meer te weten komen over Nederlandse garde d'honneurs, neem dan een kijkje in onze rubriek Recent Onderzoek waar we deze week twee artikelen met studies en dagboeken beschikbaar hebben gemaakt. Eén verhaal met dagboek gaat over een Haarlemmer die zelfs deelneemt aan de slag bij Leipzig (1813), en de andere studie gaat over drie Rotterdamse jongemannen. Absoluut de moeite waard!

 

Het is zomer en dus zijn er weinig beurzen of gerelateerde evenementen. Vergeet in ieder geval niet de aanstaande International Army Show op vliegveld Twenthe, waar naast militaria ook veel voertuigen zijn te zien (om op mee te rijden), shows, re-enactment en meer!

19 Augustus: Militariabeurs Duiven. Adres: Remigiusplein 9 te Duiven, in de OG Tent. Duur van 9.45 tot 13.00 uur.

27 Augustus: Militairabeurs Houten. Adres: EXPO Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.

1 t/m 3 September: International Army Show. Adres vliegveld Twenthe. (Voor volledige programma en duur zie de website.)

Op 28 juli 1227 vond de veldslag bij Ane plaats, waarbij het ridderleger van de bisschop van Utrecht, Otto van Lippe, vernietigend werd verslagen door een boerenleger van Drenten onder de leiding van hun Rudolf II van Coevorden. Vanwege diverse gelijkenissen wordt de Slag bij Ane ook wel de Guldensporenslag van de Lage Landen genoemd.

Wie meer wil weten kan terecht op de uitgebreide website Slag bij Ane.

Het onderwerp van de militaire muziek hoeft niet altijd te maken te hebben met marsmuziek, blaasinstrumenten of parades. Zo kan ook zang onderdeel van het onderwerp zijn.

Tijdens de periode van de Napoleontische oorlogen begin 19e eeuw toen Nederland al lange tijd bezet werd door Franse troepen en uiteindelijk ook deel uitmaakte van het Franse keizerrijk, groeide het verzet al maar groter. Verzetsliedjes waren daarbij een makkelijke manier om op straat te uiten, en voor de autoriteiten moeilijk te controleren of te verbieden. Een selectie van deze liederen is het waard om nader te bekijken, maar ook te beluisteren, via de website Verzetsliederen tegen Napoleon van de Radboud Universiteit te Utrecht.

Wie in nog meer geschiedenis van het politieke spectrum van de (militaire) muziek geïnteresseerd is, moet zeker ook een kijkje nemen in de beschikbare studie in onze online rubriek Recent Onderzoek: Muziek als wapen in de Koude Oorlog!