tank.jpg

3 Juni: Militariashow Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord te Wavre. Duur van 7.30 tot 13.00 uur.

3 Juni: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 11.00 uur.  

17 & 18 Juni: La Gleize Show (België). Adres: centrum van la Gleize. Duur van 8.00 uur tot 12.00 uur beide dagen.

24 Juni: Militariabeurs Duiven. Adres: Remigiusplein 9 te Duiven, in de OG Tent. Duur van 9.45 tot 13.00 uur.

24 & 25 Juni: Militariabeurs Arnhem. Adres: Arnhems oorlogsmuseum, Kemperbergerweg 780 te Arnhem-Schaarsbergen. Duur van 10.00 uur tot 18.00 uur beide dagen.

Met de inval op 10 mei 1940 kreeg de Nederlandse krijgsmacht ook te maken met een nieuwe fenomeen: Duitse parachutisten! Een deel daarvan lande ten zuiden van Dordrecht rondom de Moerdijk bruggen, alwaar zich een hevige strijd voldeed.

Wie meer wil weten over deze strijd, moet een kijkje nemen op de website Zuidfront Holland, waar in tien pagina's een en ander nader wordt toegelicht. Nog meer interessante informatie staat vandaag in onze rubriek Recent Onderzoek, over de wijze waar op de Nederlandse strijdkrachten wel degelijk waren voorbereid op dit nieuwe fenomeen. Lezen!

Een heel bekende (militair) vliegtuigbouwer voor 1940 was Frits Koolhoven. Een heel aardige website om meer over diens vliegtuigen te weten te komen is: De vliegtuigontwerper Frederik (Frits) Koolhoven.

Wil je nog meer weten over de Nederlandse (militaire) luchtvaartindustrie, lees dan verder in onze rubriek Recent Onderzoek, met een artikel van dr. Dirk Starink (voormalig bevelhebber van onze luchtstrijdkrachten).

Koolhoven FK-51 (overgenomen van de website van Alex den Ouden)

Toen de Franse revolutionaire legers ten tijde van de Eerste Coalitie oorlog niet alleen de zuidelijke Nederlanden binnenvielen, maar uiteindelijk ook de Republiek der Verenigde Provinciën, werd er een beroep gedaan op de bevolking om als vrijwilliger dienst te nemen.

Raymond van Uppelschoten schrijft onder andere: In verschillende provincies werden compagnieën van het korps opgericht, na een oproep van de stadhouder in de vergadering van de Staten-Generaal. Ook de Staten van Utrecht deden mee: in oktober werden twee compagnieën opgericht, in Amersfoort en Utrecht. De luitenants van de artillerie Mock en Penning werden beiden benoemd tot kapitein.

Voor het tijdschrift Oud-Utrecht schreef Uppelschoten in 2013 het volgende te lezen artikel: Het Korps Landzaten voor Utrecht en Oranje.

Na de capitulatie in mei 1940 wisten ruim 1000 Nederlandse militairen van diverse pluimage te ontkomen naar Engeland, alwaar ze al snel tot één samenhangend korps werden omgevormd. Dit resulteerde op 11 januari 1941 tot de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Brigade, hernoemd op 27 augustus 1941 met de vaandeluitreiking door koningin Wilhemina tot De Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene.

Volg de geschiedenis van de brigade vanaf oprichting, de landingen in Normandië in 1944 en de gevechten in België en Nederland via de website Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" 1940-1945.

En vergeet ook niet om in onze rubriek Recent Onderzoek een uitgebreide studie te lezen over het aandeel van de brigade in de bevrijding van Tilburg in 1944!