vaandels.jpg

Van de week hadden wij al een prachtige website voor u over de geschiedenis van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu doen we dat nogmaals, maar voor een veel bredere periode. De website Onze Vloot geeft een enorm groot overzicht van de verschillende schepen, kruisers, fregatten, etc., tot aan informatie over kleine landingsvaartuigen in woord en beeld. Allemaal zeer unieke informatie!

De website biedt nog veel meer, zoals informatie over kazernes en andere marine gerelateerde gebouwen, de mariniers, de marinierskapel, sleepboten, MARVA's en de Marine Luchtvaart Dienst. De liefhebber van de militaire geschiedenis van de marine kan hier voorlopig urenlang online rondstruinen.

Ga dus naar de website Onze Vloot.

Foto overgenomen van de website Onze Vloot

Op vrijdagmiddag 29 september a.s. organiseert de vereniging Mars et Historia in samenwerking met het Historisch Tijdschrift Holland en het Museum Vlaardingen een symposium over het onderwerp van Hollandse krijgsgevangenen door de eeuwen heen. Dit symposium zal plaatsvinden in het Museum Vlaardingen.

Iedereen is welkom om het symposium te bezoeken, tegen een geringe toegangsprijs van slechts € 6,00. Alle informatie om u aan te melden is te vinden op onze pagina Activiteiten, inclusief het gehele programma.

Anette de Wit spreekt over de krijgsgevangen zeelieden afkomstig uit de Maasmonding in de 17e eeuw, Jeroen ter Brugge spreekt over de Hollanders die gedurende de Franse periode gevangen werden gehouden in Groot-Brittannië, Wim Klinkert spreekt over geïnterneerde Britten en Duitsers in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, en Jelmer Rotteveel behandeld de in mei 1940 gevangengenomen Duitse soldaten.

Bovendien is er nog een interview tijdens het symposium met de recentelijk gepensioneerde directeur van het NIMH Piet Kamphuis over gepleegde oorlogsmisdaden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Nederlandse soldaten die kort na de strijd in mei 1940 zijn vrij gelaten uit Duitse krijgsgevangenschap

Bekijk de bijzondere geschiedenis van de Waddeneilanden, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog gedurende de jaren 1939 - 1945. Per eiland is er informatie te vinden over de mobilisatie periode, de meidagen van 1940 en vervolgens de bezetting door Duitse troepen. Volg op welke wijze de eilanden betrokken waren bij de zee- en luchtoorlog, welke stellingen er gebouwd werden, en meer. Bovendien is alles rijkelijk met allerlei fotomateriaal geïllustreerd, afkomstig van eilandbewoners.

Ga naar de website Wadden tijdens WWII.

Foto van geïnterneerde Duitse vliegers in 1939 (overgenomen van de website Amelander Historie)

Sinds de oprichting van de luchtmacht als zelfstandig krijgsmachtonderdeel zijn er enorm veel emblemen uitgegeven, waarvan er inmiddels ook alweer vele buiten omloop zijn. Het NIMH heeft met een speciaal project nu alle bekende en onbekende emblemen bij elkaar gebracht in een digitale uitgave. Onze voorzitter van Mars et Historia, Rolf de Winter, is beroepshalve werkzaam bij het NIMH en was als projectleider bij deze uitgave betrokken.

De digitale uitgave in pdf-formaat kan gedownload worden via de website van het Ministerie van Defensie: Emblemen bij de Koninklijke Luchtmacht.

 

Lees meer over de schepen, commandanten, vlootbases, bijzondere gebeurtenissen, en de uitrusting gedurende de periode 1940 - 1945. En geniet bovendien van de enorme hoeveelheid bijzonder foto materiaal!

Bekijk het allemaal via de website Royal Netherlands Navy Warships of World War II.

Hr.Ms. Java op ansichtkaart, gedateerd 1929 (foto ontleend aan bovenstaande website).